Stir-fried Hechima
Yukari Shingyouchi Stir-fried Hechima Voynetch